Hvem er vi?

Har over 90 års erfaring

AVAS er en større Nordjysk transportvirksomhed, som leverer løsninger inden for transport- og entreprenør-sektoren. Virksomheden beskæftiger ca. 120 medarbejdere.

Selvom navnet er nyt, går virksomhedens historie helt tilbage til 1929, hvor virksomhedens køretøjer blev trukket af heste.

AVAS er blevet til på baggrund af en fusion i juli 2012 imellem vognmandsvirksomhederne Nielsen & Klitgaard A/S, Hvorupgaard Transport A/S og I. K. Rask Lund A/S. Målet med fusionen var at effektivisere driften af de tre virksomheder. Samtidig blev virksomhedernes kernekompetencer samlet under et nyt fælles navn.

1. januar 2017 fusionerede AVAS med Niels Pedersen & Sønner A/S, hvilket gjorde, at vi nu står endnu stærkere på det danske marked. Vi har udvidet vores kompetencer inden for specialtransport og kan nu tilbyde en endnu større vifte af transportydelser.

ISO14001 – Miljøledelsessystem

Vores branche er en væsentlige forbruger af brændstof og kemikalier. Vi har dermed et stort ansvar for at mindske miljøpåvirkningen mest muligt i den daglige drift. Dette gør vi ved at sætte klare mål for nedsættelse af brændstofforbruget gennem fornyelse af vognparken og et samspil af teknologiforbedringer og adfærdsændringer hos vores medarbejdere.

Se ISO14001 certifikatet her…

ISO9001 – Kvalitetledelsessystem

Vores ISO9001 certificering hjælper os med at udvikle og forbedre arbejdsprocesser og procedurer i hele vores organisation. Vi holder fx styr på kundeklager og ulykker, med det formål at finde årsagen hertil. Vi tilpasser løbende vores daglige rutiner for at at blive endnu bedre på alle områder i vores virksomhed.

Se ISO9001 certifikatet her…

ISO18001 – Sundheds- og sikkerhedsledelsessystem

ISO18001 certificeringen viser at vi løbende og aktivt arbejder med sundheds- og sikkerhedsmæssige forbedringer i vores arbejdsprocesser. Vi holder os aktivt opdaterede i forhold til gældende lovgivning på området, men det der betyder allermest i dette arbejde er at vi kontinuerligt reducerer og fjerner sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og kunder.

Se ISO18001 certifikatet her…

Vores standarder

Vi forpligter os til at overholde de 3 gældende standarder (DS/ ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS:18001:2008), samt den til enhver tid gældende lovgivning.

Med sin godkendelse af nedenstående politikker pålægger direktionen alle medarbejdere, at udføre sine opgaver i overensstemmelse med fastlagte procedurer, for at fastholde og øge vore kunders tilfredshed og dermed virksomhedens fortsatte, gunstige udvikling.

Følgende politikker er gældende for Aalborg Vognmandsforretning A/S og dens afdelinger:

Kvalitet

Vi vil:
 • fastholde og løbende kontrollere medarbejdernes og indlejrede vognmænds forståelse for betydningen af effektiv kvalitetsstyring.
 • beskæftige veluddannede og motiverede medarbejdere, der har kendskab til og forståelse for kundens kvalitetskrav og forventninger.
 • opretholde et nært og tillidsskabende forhold til virksomhedens kunder, indlejrede vognmænd og til relevante myndigheder.
 • have de ressourcer til rådighed, der kan opretholde det fastlagte kvalitets- og sikkerhedsniveau.
 • behandle reklamationer på en sådan måde, at kunden føler sig retfærdigt behandlet, og en gentagelse af årsagen til reklamationen forebygges, så kvalitetsniveauet derved løbende forbedres.
 • gennem det gode eksempel fremme det generelle kvalitets- og sikkerhedsniveau i branchen.
 • reducere antallet af skader og løbende søge at forbedre vores kvalitetsstyring ved at analysere registreringerne fra vore aktiviteter.
 • løbende vurderer vore kvalitetsmål og politikker for at sikre, at de stedse er hensigtsmæssige og tilpasset virksomhedens aktiviteter og arbejdsområde.

Miljø

Vi vil:
 • udvikle og tilbyde produkter og serviceydelser med en god miljøprofil.
 • opfylde gældende lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet.
 • løbende skabe miljøforbedringer.
 • vil sikre at vore medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores miljøpolitik.
 • reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer.

Vor miljøpolitik gøres konkret via operationelle miljømål, hvori vi har beskrevet præcist hvad, der skal opnås samt, hvem der gør hvad og hvornår.

Arbejdsmiljø

Vi vil:
 • løbende og aktivt arbejde med sundheds- og sikkerhedsmæssige forbedringer i vores arbejdsprocesser.
 • holde os aktivt opdaterede i forhold til gældende lovgivning på området
 • arbejde kontinuerligt på at reducere og fjerne eventuelle sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og kunder.
 • løbende fremme den generelle arbejdssikkerhed, forebygge personskader, beskytte helbredet i forbindelse med arbejdet.
 • Fastholde forståelsen for betydningen af et sundt arbejdsmiljø.

Jan Ruberg Kjelgaard
Adm. direktør
Tlf: (+45) 4025 4588
Mail: JRK@avas.dk

Claus Myrrhøj Nielsen
Kørselsleder – container/sand/grus
Mail: CMN@avas.dk

Peter Myrrhøj
Kørselsleder – kran/lift/særtransport
Mail: PMY@avas.dk

Jan Axelsen
Kørselsleder –
asfalt
Mail: JAX@avas.dk

300x200-300x200

Henrik Rytter
Kørselsleder –
elementer

Mail: HRY@avas.dk

300x200-300x200

Allan Valsted Jørgensen
Kørselsleder – container/sand/grus
Mail: AVJ@avas.dk

300x200-300x200

Anders Jørgensen
Kørselsleder – kran/lift/særtransport
Mail: AJO@avas.dk

Bent Hansen
Kontorassistent
Tlf: (+45) 3010 0802
Mail: BHA@avas.dk

Helle Bjerrum Holm
Miljøkoordinator
Tlf: (+45) 3010 0801
Mail: HBH@avas.dk

300x200-300x200

Kim Buur Thorsen
Økonomichef
Tlf: (+45) 3010 0806
Mail: KBT@avas.dk

300x200-300x200

Sonny Bejlegaard Nielsen
Projektleder
Tlf: (+45) 3010 0808
Mail: SBN@avas.dk

Niels Andersen
Bogholderi
Mail: NAN@avas.dk

Lene Sørensen
Bogholderi
Mail: LSO@avas.dk

Gitte Ruberg Kjelgaard
Bogholderi
Tlf: (+45) 4030 8322
Mail: GRK@avas.dk

Lotte Frost Jensen
Bogholderi
Mail: LFJ@avas.dk

Niels Kristansen
Bogholderi

Knud Pedersen
Konsulent
Tlf: (+45) 4027 1144
Mail: KPE@avas.dk

Margrethe Pedersen
Hausfrau

Pia Jensen
Regnskabsassistent
Mail: PJE@avas.dk

Alexander Bock Hansen

Arne Jensen

Asbjørn Nielsen

Bjarne Kristensen

Brian Nielsen

Brian Grønne

Carsten Diget

Christopher Grønhøj

Claus Mogensen

Claus Riise Sørensen

Erik Damgaard Mikkelsen

Fritz Axelsen

Henning Sørensen

Henrik Dunker

Henrik Gaden Jensen

Henrik Hilding

Henrik Kjølby

Henrik R. Kjelgaard

Ib Kjær

Ingo Knudsen

Jakob Poulsen

Jakob Renkema

 Jan Bigom

Jan Rosbak

Jan Thrysøe

Jens Højrup

Jesper Bech

Jesper Illum

Jess Larsen

Kaj Sørensen

Kasper Gade Andersen

Kenneth Leegaard

Kim Carlsen

Klaus Bernth

Klaus Møller Nielsen

Kurt Frederiksen

Kurt Jonasen

Lars Søndergaard

Martin Skovbak

Martin Thomsen

Matias Højer

Mathias Bigum Baisgaard

Mathias Christophersen

Michael Bo Jensen

Mogens Andreasen

Morten Jørgensen

Nikolaj Arnt Pedersen

Nils F. Christensen

Niels Ole Jakobsen

Ole Jul Dyrholm

Ole Blindbæk Jensen

Ole Nielsen

Per Pedersen

Peter Søndermølle

Peter Aasholm

Poul Mariager

Rasmus Bentsen

Stig Larsen

Svend Laursen

Svend Åge Madsen

Søren Bundgaard

Thomas Bohl Nielsen 

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen

Thorkild Christensen

Torben Madsen

Torben Hundrup

Torben Ravn

Torben Vad

+ Certificeringer

ISO14001 – Miljøledelsessystem

Vores branche er en væsentlige forbruger af brændstof og kemikalier. Vi har dermed et stort ansvar for at mindske miljøpåvirkningen mest muligt i den daglige drift. Dette gør vi ved at sætte klare mål for nedsættelse af brændstofforbruget gennem fornyelse af vognparken og et samspil af teknologiforbedringer og adfærdsændringer hos vores medarbejdere.

Se ISO14001 certifikatet her…

ISO9001 – Kvalitetledelsessystem

Vores ISO9001 certificering hjælper os med at udvikle og forbedre arbejdsprocesser og procedurer i hele vores organisation. Vi holder fx styr på kundeklager og ulykker, med det formål at finde årsagen hertil. Vi tilpasser løbende vores daglige rutiner for at at blive endnu bedre på alle områder i vores virksomhed.

Se ISO9001 certifikatet her…

ISO18001 – Sundheds- og sikkerhedsledelsessystem

ISO18001 certificeringen viser at vi løbende og aktivt arbejder med sundheds- og sikkerhedsmæssige forbedringer i vores arbejdsprocesser. Vi holder os aktivt opdaterede i forhold til gældende lovgivning på området, men det der betyder allermest i dette arbejde er at vi kontinuerligt reducerer og fjerner sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og kunder.

Se ISO18001 certifikatet her…

+ Politikker

Vores standarder

Vi forpligter os til at overholde de 3 gældende standarder (DS/ ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS:18001:2008), samt den til enhver tid gældende lovgivning.

Med sin godkendelse af nedenstående politikker pålægger direktionen alle medarbejdere, at udføre sine opgaver i overensstemmelse med fastlagte procedurer, for at fastholde og øge vore kunders tilfredshed og dermed virksomhedens fortsatte, gunstige udvikling.

Følgende politikker er gældende for Aalborg Vognmandsforretning A/S og dens afdelinger:

Kvalitet

Vi vil:
 • fastholde og løbende kontrollere medarbejdernes og indlejrede vognmænds forståelse for betydningen af effektiv kvalitetsstyring.
 • beskæftige veluddannede og motiverede medarbejdere, der har kendskab til og forståelse for kundens kvalitetskrav og forventninger.
 • opretholde et nært og tillidsskabende forhold til virksomhedens kunder, indlejrede vognmænd og til relevante myndigheder.
 • have de ressourcer til rådighed, der kan opretholde det fastlagte kvalitets- og sikkerhedsniveau.
 • behandle reklamationer på en sådan måde, at kunden føler sig retfærdigt behandlet, og en gentagelse af årsagen til reklamationen forebygges, så kvalitetsniveauet derved løbende forbedres.
 • gennem det gode eksempel fremme det generelle kvalitets- og sikkerhedsniveau i branchen.
 • reducere antallet af skader og løbende søge at forbedre vores kvalitetsstyring ved at analysere registreringerne fra vore aktiviteter.
 • løbende vurderer vore kvalitetsmål og politikker for at sikre, at de stedse er hensigtsmæssige og tilpasset virksomhedens aktiviteter og arbejdsområde.

Miljø

Vi vil:
 • udvikle og tilbyde produkter og serviceydelser med en god miljøprofil.
 • opfylde gældende lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet.
 • løbende skabe miljøforbedringer.
 • vil sikre at vore medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores miljøpolitik.
 • reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer.

Vor miljøpolitik gøres konkret via operationelle miljømål, hvori vi har beskrevet præcist hvad, der skal opnås samt, hvem der gør hvad og hvornår.

Arbejdsmiljø

Vi vil:
 • løbende og aktivt arbejde med sundheds- og sikkerhedsmæssige forbedringer i vores arbejdsprocesser.
 • holde os aktivt opdaterede i forhold til gældende lovgivning på området
 • arbejde kontinuerligt på at reducere og fjerne eventuelle sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og kunder.
 • løbende fremme den generelle arbejdssikkerhed, forebygge personskader, beskytte helbredet i forbindelse med arbejdet.
 • Fastholde forståelsen for betydningen af et sundt arbejdsmiljø.
+ Salgs- og leveringsbetingelser
+ Medarbejdere

Jan Ruberg Kjelgaard
Adm. direktør
Tlf: (+45) 4025 4588
Mail: JRK@avas.dk

Claus Myrrhøj Nielsen
Kørselsleder – container/sand/grus
Mail: CMN@avas.dk

Peter Myrrhøj
Kørselsleder – kran/lift/særtransport
Mail: PMY@avas.dk

Jan Axelsen
Kørselsleder –
asfalt
Mail: JAX@avas.dk

300x200-300x200

Henrik Rytter
Kørselsleder –
elementer

Mail: HRY@avas.dk

300x200-300x200

Allan Valsted Jørgensen
Kørselsleder – container/sand/grus
Mail: AVJ@avas.dk

300x200-300x200

Anders Jørgensen
Kørselsleder – kran/lift/særtransport
Mail: AJO@avas.dk

Bent Hansen
Kontorassistent
Tlf: (+45) 3010 0802
Mail: BHA@avas.dk

Helle Bjerrum Holm
Miljøkoordinator
Tlf: (+45) 3010 0801
Mail: HBH@avas.dk

300x200-300x200

Kim Buur Thorsen
Økonomichef
Tlf: (+45) 3010 0806
Mail: KBT@avas.dk

300x200-300x200

Sonny Bejlegaard Nielsen
Projektleder
Tlf: (+45) 3010 0808
Mail: SBN@avas.dk

Niels Andersen
Bogholderi
Mail: NAN@avas.dk

Lene Sørensen
Bogholderi
Mail: LSO@avas.dk

Gitte Ruberg Kjelgaard
Bogholderi
Tlf: (+45) 4030 8322
Mail: GRK@avas.dk

Lotte Frost Jensen
Bogholderi
Mail: LFJ@avas.dk

Niels Kristansen
Bogholderi

Knud Pedersen
Konsulent
Tlf: (+45) 4027 1144
Mail: KPE@avas.dk

Margrethe Pedersen
Hausfrau

Pia Jensen
Regnskabsassistent
Mail: PJE@avas.dk

Alexander Bock Hansen

Arne Jensen

Asbjørn Nielsen

Bjarne Kristensen

Brian Nielsen

Brian Grønne

Carsten Diget

Christopher Grønhøj

Claus Mogensen

Claus Riise Sørensen

Erik Damgaard Mikkelsen

Fritz Axelsen

Henning Sørensen

Henrik Dunker

Henrik Gaden Jensen

Henrik Hilding

Henrik Kjølby

Henrik R. Kjelgaard

Ib Kjær

Ingo Knudsen

Jakob Poulsen

Jakob Renkema

 Jan Bigom

Jan Rosbak

Jan Thrysøe

Jens Højrup

Jesper Bech

Jesper Illum

Jess Larsen

Kaj Sørensen

Kasper Gade Andersen

Kenneth Leegaard

Kim Carlsen

Klaus Bernth

Klaus Møller Nielsen

Kurt Frederiksen

Kurt Jonasen

Lars Søndergaard

Martin Skovbak

Martin Thomsen

Matias Højer

Mathias Bigum Baisgaard

Mathias Christophersen

Michael Bo Jensen

Mogens Andreasen

Morten Jørgensen

Nikolaj Arnt Pedersen

Nils F. Christensen

Niels Ole Jakobsen

Ole Jul Dyrholm

Ole Blindbæk Jensen

Ole Nielsen

Per Pedersen

Peter Søndermølle

Peter Aasholm

Poul Mariager

Rasmus Bentsen

Stig Larsen

Svend Laursen

Svend Åge Madsen

Søren Bundgaard

Thomas Bohl Nielsen 

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen

Thorkild Christensen

Torben Madsen

Torben Hundrup

Torben Ravn

Torben Vad